Spelling in beeld - groep 4 week 17 - woorden van blok 5

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Vul in : Woorden met schr~
ik schrijfik
schrijven
de schrijverde
het schrifthet
het schriftjehet
het tijdschrifthet
de schroefde
de schreeuwde
de schramde
ik schrikik
ik schrokik
schraal


Onthouden : woorden met ei
de geitde
het zeilhet
ik zeiik
de eikde
in de weiin de
op de heiop de
de maand meide maand
de aardbeide