Spelling in beeld - groep 4 week 14 - woorden van blok 4

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Vul in: woorden met ~je en ~tje.
de zushet zusjehet zusje
de tas het tasjehet
het boekhet boekjehet
de briefhet briefjehet
de kraan het kraantjehet
de stoelhet stoeltjehet
de veerhet veertjehet
Spelling in beeld
de handhet handjehet
de vriendhet vriendjehet
de randhet randjehet
de boothet bootjehet
het feesthet feestjehet
de kasthet kastjehet
Spelling in beeld

Er is één letter weg de z.Spelling in beeldVoorbeeld : de ❤lak = de slak
de ❤onde
de ❤akde
de ❤eede
de ❤eepde
de ❤usde
de ❤almde
de ❤oende
❤iek