Spelling in beeld - groep 4 week 13 - woorden van blok 4

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Vul in: woorden met ~d en ~t.
de hond de
het paardhet
de mondde
koud
het vriendjehet
de brandweerde
Spelling in beeld
de bootde
de straat de
de staartde
groot
het plantjehet
de voetbalde

Er is één letter weg de s.Spelling in beeldVoorbeeld : de ❤lak = de slak
de ❤okde
de ❤omde
de ❤oepde
de ❤ikde
een ❤oorteen
het ❤aphet
❤oms
❤aai