Spelling in beeld - groep 4 week 12 - herhalen van blok 3

  
Spelling in beeldSpelling in beeld
Vul in: woorden met eer, eur en oor.
de p❤ de
❤st
de sch❤de
de b❤tde
het ❤het
ik h❤ik

Er is één letter weg de v.Spelling in beeldVoorbeeld : ❤lag = vlag
de ❤ierde
het ❤orkde
de ❤lagde
(het) ❤lot(het)
❤oor

klankwoorden met ~lm, ~lk, ~lf, ~lg, ~lp. Voordbeeld : de hu❤ = de hulp
de wo❤ de
de wo❤de
twaa❤
ik vo❤ ik
de he❤de
ik he❤ik

klankwoorden met ~rm, ~rk, ~rf, ~rg, ~rp. Voordbeeld : de hu❤ = de hulp
Spelling in beeld
de a❤de
de sto❤ de
de slu❤de
de be❤de
de ku❤de
het do❤het