Spelling in beeld - groep 4 week 11 - woorden van blok 3

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

klankwoorden met kleefletters.
de wolk de
de wolfde
twaalf
ik volg ik
de helmde
ik helpik
Spelling in beeld
de armde
de storm de
de slurfde
de bergde
de kurkde
het dorphet

Vul in.Spelling in beeld
één paard twee paarden
één honddrie
één mondtwee
de vriendde drie
de straatde zes straten
de staartde twee
de plantveel
één voettwee