Spelling in beeld - groep 4 week 9 - woorden van blok 3

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Schrijf over met de, ik of het ( woorden met drie medeklinkers)
de strik
de straat .
ik spring
ik spreek
de barst
de korst
Spelling in beeld
de dienst
de kunst
de koorts
de helft
de tekst
de markt

Er is één letter weg de f.Spelling in beeldVoorbeeld : ❤lauw = flauw
de ❤ietsde
het ❤eesthet
de ❤luitde
de ❤lesde
het ❤ruithet
de ❤ilmde
❤ris
❤it