Spelling in beeld - groep 4 week 8 - herhaling blok 2

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Schrijf over.
bang hij is .
de bank hij zit op de .
de slang de is groen.
slank hij is mooi .
ik drink ik nooit wijn.
Spelling in beeld
ik dring ik voor.
ik groei ik hard.
ik beloof ik het niet.
het verhaal het is niet saai.
het verdriet het is groot.

Er is één letter weg.Spelling in beeldVoorbeeld : de dien❤t = de dienst
de st❤aatde
ik ❤preekik
de bar❤tde
de ku❤stde
de te❤stde

Woorden met f~Spelling in beeldVoorbeeld : de ❤iets = de fiets
het ❤eesthet
het ❤ruithet
de ❤ilmde
❤ris
de ❤lesde