Spelling in beeld - groep 4 week 7 - woorden uit blok 2

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Woorden met ge~, be~ en ver~
het gebak het
het gevaar het
het geluk het
het gezicht het
ik ik betaal
ik ik begin
ik ik beweeg
ik ik beloof
het verhaal het
het verdriet het
het verschil het
ik vertrek ik

Woorden met ge~, be~ en ver~. Spelling in beeldVoorbeeld : ik ❤gin = ik begin
ik ❤weegik
het ❤vaarhet
het ❤zichthet
het ❤schilhet
ik ❤ginik
ik ❤trekik
ik ❤taalik
het ❤driethet