Spelling in beeld - groep 4 week 6 - woorden uit blok 2

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Woorden met ~en, ~er, ~el, ~em en ~e
de boekende staan in de kast.
de keukende is mooi.
de tijgerde is snel.
de vlinderde zit op de bloem.
de sleutelde in het slot.
de spiegel de glanst.

Woorden met ~en, ~er, ~el, ~em en ~e
de bliksemde de
stiekem
het meisjehet het
de lentede de
de korte broekde broekde broek
de lange rijde rijde rij

Voorbeeld: gr❤w = grauw
de p❤wde de
bl❤w
fl❤w
g❤w
n❤w
de kl❤wde de
de s❤sde de
❤!!!