Spelling in beeld - groep 4 week 5 - woorden uit blok 2

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Woorden met nk
de bankde
ik drinkik
de plankde
de enkelde
links
de boot zonkde boot

Woorden met ou
het h❤thet hout
de f❤tde
de k❤s de
de vr❤w de
het z❤t het
het t❤whet
st❤t
b❤wen

Woorden met aai, oei en ooi.
de haaide de
ik zwaaiik ik
ik roeiik ik
ik groeiik ik
de kooide de
nooit