Staal groep 8 thema 6 les 5

  
Staal groep 8

Welke woord kies je uit?
in een hokje plaatsen - de karaktereigenschap - zich onderscheiden van - waarde hechten aan - perfectionistisch
Meteen oordelen over iemand en een bepaalde groep indelen.
Bijvoorbeeld : mensen met een blauwe spijkerbroek zijn saai.
Opvallen, duidelijk anders zijn dan anderen.
Een innerlijk kenmerk dat iets zegt over hoe je bent.
Iets belangrijk vinden.
Als je altijd alles helemaal goed wilt hebben,
er mag nooit iets fout gaan.

Welke woord kies je uit?
attent - extravert - afgaan op - het imago - bedachtzaam
Geloven wat iemand zegt of wat je ziet en daarnaar handelen.
Met zorg en aandacht voor anderen.
Als je goed nadenkt voor je iets zegt of doet.
Heel open, niet naar binnen gekeerd. Het tegengestelde van introvert.
Een indruk die iets of iemand maakt,het beeld dat iemand van zichzelf laat zien.

Welke woord kies je uit?
introvert - het innerlijk - typerend - de intuïtie - het oordeel
Hoe je van binnen bent.
Naar binnen gekeerd. Het tegenovergestelde van extravert.
Iets van binnen weten zonder erover na te hoeven denken.
De mening, dat wat je van iemand of iets vindt.
Iets dat opvalt, kenmerkend.


Welke woord kies je uit?
de ware aard - het vooroordeel - impulsief - verhullen - vooringenomen -
Een negatief oordeel dat je over iemand hebt of iets hebt, voordat
je hem of het echt hebt leren kennen.
Iets verbergen door het anders te laten lijken dan het is.
Als je van tevoren al een bepaalde houding of mening over iemand of iets hebt.
De manier waarop iemand of iets echt in elkaar zit.
Meteen doen wat in je opkomt.