Staal groep 8 thema 4 les 5

  
Staal groep 7

Welke woord kies je uit?
bedotten - de aardbodem - de chaos - de fictie - fascinerend
Totale wanorde, een situatie waarin niets meer op zijn
plek ligt of waarin alles door elkaar gebeurt.
Helemaal verdwijnen, niet meer bestaan.van verdwijnen
Iets wat verzonnen is en niet echt is gebeurd.
Voor de gek houden, foppen.
Heel erg boeiend.

Welke woord kies je uit?
de illusie - het lot - kidnappen - zich ophouden - de indicatie
De loop van de gebeurtenissen die je niet zelf kunt bepalen,
waar je geen macht over hebt.
Een droombeeld. Iets wat je hoopt maar wat geen werkelijkheid zal worden.
De aanwijzing. Iets wat aangeeft in welke richting je moet zoeken of denken.
Ontvoeren.
Ergens zijn, zich ergens bevinden.

Welke woord kies je uit?
huiveren - verbijsterend - legendarisch - de sprong wagen - om de tuin leiden
Zo bekend en beroemd dat er nog steeds over gepraat wordt.
Rillen van kou of angst.
Iets gedurfds doen.
Bedriegen, misleiden.
Zeer verbazingwekkend. Je bent er sprakeloos van en raakt in de war.


Welke woord kies je uit?
het waanidee - het wezen - verzinken - verzwelgen - vermoedelijk
Wat misschien waar is. Je weet het het niet zeker. - waarschijnlijk
Onder water verdwijnen. - laten wegzakken - galvaniseren.
In grote stukken opslokken. - verslinden
Een gedachte die je je inbeeldt en die niet klopt met de werkelijkheid.
Een levend mens of dier, een schepsel.