Staal groep 8 thema 4 les 1

  
Staal groep 7

Welke woord kies je uit?
angstaanjagend - denkbeeldig - kansloos - het fenomeen - analyseren
Onderzoeken. Iets ingewikkelds van alle kanten bekijken
om te begrijpen hoe het in elkaar zit.
Afschrikwekkend. Waar je bang van wordt.
Bedacht. Wat alleen in je gedachten bestaat en niet in de werkelijkheid.
Een opvallend verschijnsel
Zonder mogelijkheid om te ontsnappen of iets aan de situatie te veranderen.

Welke woord kies je uit?
luguber - ontrafelen - de kolos - het mensenwerk - onheilspellend
Dreigend. Waar je het gevoel bij krijgt dat er gevaar dreigt of
dat er iets heel akeligs kan gebeuren.
Somber en griezelig tegelijk.
Iets wat door mensen gedaan is of wat door mensen gedaan kan worden.
Stap voor stap onderzoeken en ontdekken hoe iets ingewikkelds in elkaar zit.
Het gevaarte, iets heel groots.

Welke woord kies je uit?
de ooggetuige - willekeurig - sinister - navigeren - onvoorstelbaar
Iemand die met eigen ogen iets ziet of heeft gezien, zodat hij of zij later
kan vertellen hoe die gebeurtenis plaatsvond.
Een schip of vliegtuig besturen.
Niet te begrijpen. Je kunt je er niets bij voorstellen.
Griezelig, dreigend.
Zomaar, niet volgens een plan of een regel.- random


Welke woord kies je uit?
vervaardigen - de theorie - verklaren - het ritueel - de speculatie
Een vaste (sierie) handeling(en) met een bepaalde betekenis.
In de kerk of de moskee worden vaak rituelen uitgevoerd.
Met je handen of met behulp van gereedschap maken.
Duidelijk maken hoe iets in elkaar zit, of hoe iets gebeurd kan zijn. - uitleggen
Het vermoeden. Je weet het niet zeker, maar je neemt aan dat het zo is.
Een idee over hoe iets waarschijnlijk in elkaar zit, of hoe hoe iets gebeurd kan zijn.