Staal groep 8 thema 1 les 5

  
Staal groep 7

Welke woord kies je uit?
sinds mensenheugenis - de mensenrechten - het communisme -
de bevolkingsgroei - het boeddhisme
Een manier van samenleven in een land waarbij alles van
iedereen is en de regering veel bepaalt.
Het toenemen van het aantal mensen in een land.
Een godsdienst die begonnen is door Boeddha.
Vanaf het moment dat mensen het zich kunnen herinneren,
al heel lang.
De rechten en vrijheden die ieder mens zou moeten hebben.

Welke woord kies je uit?
deugdzaam - bekritiseren - de dynastie - de filosoof - de censuur
Iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met
ingewikkelde vragen over het leven.
Beoordelen, kritiek geven.
Toezicht houden op wat er geschreven of gezegd wordt in
bijv. kranten, op televisie en internet en daarin dingen schrappen.
Je netjes gedragen, fatsoenlijk.
Een regerende familie, bijvoorbeeld een koningshuis.

Welke woord kies je uit?
inperken - moderniseren - de eenheid - idealiseren - afzetten
Een geheel
Iemand niet langer de leider laten zijn.
Iets mooier maken dan het is.
Grenzen stellen, iets kleiner of minder maken.
Aanpassen aan de tijd van nu.

Welke woord kies je uit?
de wijsheid - de republiek - schenden - respecteren - symbolisch
Eerbied hebben voor iets of iemand, iets of iemand
in zijn waarde laten.
Een staat waarin het staatshoofd (een president) gekozen wordt.
Beschadigen. - aantasten
Niet letterlijk, het staat symbool voor iets.
Heel veel weten, veel kennis hebben over allerlei onderwerpen.