Staal groep 7 thema 7 les 1

  
Staal groep 7

Welke woord kies je uit?
buitennissig - de amfibie - de albino - afschrikwekkend - de camouflage
Een manier om niet op te vallen door je aan de omgeving
aan te passen.
Bang makend, afschuwelijk eng.
Een mens of dier met wit haar, een witte huid en vaak rode ogen.
Een dier dat zowel op land als in het water kan leven.
Opvallend, apart.

Welke woord kies je uit?
camoufleren - koudbloedig - de herbivoor - de omnivoor - de carnivoor
Zonder vaste lichaamstemperatuur. Koudbloedige dieren
nemen de temperatuur van de omgeving aan.
Een dier dat alleen planten eet.
Een dier dat zowel planten als dieren eet.
Een dier dat alleen vlees eet.
Ervoor zorgen dat iets of iemand niet opvalt.

Welke woord kies je uit?
de geschubde huid - het land van herkomst - de natuurlijke vijand - de wervelkolom - ongewerveld
Een rij botjes die van boven naar beneden over het
midden van de je rug loopt. - de ruggengraat
Het land waar je oorspronkelijk vandaan komt.
Een dier dat jou als prooi wil.
De huid bedekt met dunne plaatjes die aan één kant vastzitten.
Zonder botten.

Welke woord kies je uit?
transparant - de schutkleur - het pantser - reflecteren - opensperren
Wijd opendoen.
Een harde huidlaag bij dieren die als een schild beschermt.
Terugkaatsen - weerspiegelen
Een kleur die niet opvalt in de omgeving. - de camouflagekleur
Doorschijnend.