Staal groep 7 thema 6 les 1

  
Staal groep 7

Welke woord kies je uit?
het eigenbelang - heroïsch - falen - gevierd - heldhaftig
Het oordeel voor jezelf, wat alleen voor jezelf belangrijk is.
Mislukken, tekortschieten.
Beroemd en door iedereen geprezen.
Heroïsch. Erg dapper en moedig, als een held.
Heldhaftig. Erg dapper en moedig, als een held.

Welke woord kies je uit?
de lofzang - onovertroffen - nomineren - het initiatief - nastreven
De eerste aanzet tot iets. Voorstel dat je als eerste doet of actie
die je als eerste onderneemt.
Een lied warmee je iemand eert of prijst.
Proberen te bereiken.
Voorstellen om iemand een prijs te geven.
Uitstekend. Nog niet beter gedaan. Er bestaat geen betere van.

Welke woord kies je uit?
zich opofferen - rebels - tegendraads - uitmuntend - ophemelen
Iets of iemand erg of overdreven prijzen.
Veel voor iets overhebben zonder rekening te houden met je eigen voordeel.
Als iemand zich snel tegen iets verzet. Opstandig.
Gezegd van iemand die anders wil zijn of een andere mening heeft dan anderen.
Uitstekend, voortreffelijk.

Welke woord kies je uit?
volharden - voordragen - de verdienste - vereren - op een voetstuk plaatsen
Iets goeds wat je hebt gedaan en waarvoor je lof verdient.
Iemand diep bewonderen of eer bewijzen.
Doorgaan met iets, ook als het moeilijk wordt.
Als kandidaat voorstellen.
Iemand erg bewonderen, tegen hem op kijken.