Staal groep 7 thema 5 les 5

  
Staal groep 7

Welk woord kies je?
de vrijheid van meningsuiting - de normen en waarden - de godsdienstvrijheid -
de levensovertuiging - het overzees gebied
Je mag geloven wat je wilt, zonder dat je daarvoor gestraft of gevangengezet wordt.
Een mening over hoe je moet leven.
De regels en ideeën over wat goed en slecht is.
Een gebied of land aan de andere kant van een oceaan.
Je mag zeggen wat je denkt en vindt, zonder dat je daarvoor gestraft of gevangengezet wordt.

Welk woord kies je?
democratisch - emigeren - direct - beïnvloeden - exporteren
Zo noem je een land waar het volk veel invloed heeft op hoe
het land geregeerd wordt.
Invloed hebben, waardoor mensen dingen veranderen.
Rechtstreeks, meteen zeggen waar het om gaat.
Verhuizen naar een ander land, het tegengestelde van immigreren.
Iets naar een land brengen / verkopen aan het buitenland.

Welk woord kies je?
immigreren - de kolonie - handel drijven - ongeacht - nuchter
Zaken doen, kopen en verkopen.
In een land komen wonen, het tegengestelde van emigreren.
Een land dat door een ander land veroverd is en bestuurd wordt.
Praktisch, zakelijk.
Zonder te letten op.

Welk woord kies je?
voormalig - wereldwijd - de samenleving - stemmen - tolerant
Alle mensen samen binnen een land of cultuur en de manier
waarop ze leven en met elkaar omgaan.
Kiezen voor iemand van een politieke partij.
Verdraagzaam. Je vindt het geen probleem als mensen anders denken.
Vroeger.
Over de hele wereld.