Staal groep 7 thema 4 les 5

  
Staal groep 7

Welk woord kies je?
de BN'er - flatteus - manipuleren - omstreden - de publiciteit
Waardoor je mooier lijkt.
Betwist. Iets waarover lang niet iedereen het eens is.
Een bekende Nederlander.
Bewerken, met opzet veranderen.
De openbaarheid. de bekendheid bij heel veel mensen.

Welk woord kies je?
de close-up - het fatsoen - fotoshoppen - de persvrijheid - in de schijnwerpers staan
In het middelpunt van de belangstelling staan.
Het bewerken van een foto met behulp van een computerprogramma.
Het recht om te publiceren wat je wilt.
De manier waarop je je hoort te gedragen. Met goede manieren.
Een foto of filmopname die van heel dichtbij genomen is.

Welk woord kies je?
de fotosessie - de media - de fotomontage - het portretrecht - de paparazzi
Alle middelen waarmee informatie wordt verspreid,
zoals kranten, tijdschriften, internet, radio en televisie.
Opdringerige fotografen die bijvoorbeeld op straat
beroemdheden proberen te fotograferen.
Het recht om ervoor te zorgen dat een foto waar jij opstaat,
niet gepubliceerd wordt.
Een collage van foto's of delen van foto's om een nieuwe
afbeelding te maken.
Een korte bijeenkomst waarin een serie foto's wordt
gemaakt voor bijvoorbeeld een tijdschrift.

Welk woord kies je?
de privacy - de telelens - verschijnen - het schoonheidsideaal - de roddelpers
De kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma's waarin
roddels en verzonnen verhalen over bekende mensen worden verteld.
Een speciale lens op een camera waarmee je dingen die ver weg zijn,
kunt fotograferen alsof ze dichtbij zijn.
De mogelijkheid om alleen te zijn zonder gestoord te worden
en zonder dat anderen je kunnen bespieden.
Tevoorschijn komen, zich laten zien. In de media verschijnen
betekent: in de media komen.
De volmaakte schoonheid, volgens veel mensen.