Staal groep 7 thema 2 les 5

  
Staal groep 7

Welke woord kies je uit?
doorsnee - de bloedverwant - de gezinscoach - het geslacht - erven
Iemand die familie is, niet aangetrouwd.
Gemiddeld, heel gewoon.
Iets meekrijgen van ouders of voorouders, zoals een talent.
Alle personen uit een familie, vanaf de allereerste voorouders.
Iemand die voor zijn werk gezinnen met problemen helpt.
Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeden of wonen.

Welke woord kies je uit?
junior - harmonieus - de historie - de nakomeling - de gezinsuitbreiding - junior
Het gezin wordt groter, doordat er een kind bij komt.
Goed bij elkaar passend.
De geschiedenis.
De jongste van twee personen uit een gezin met dezelfde roepnaam.
Het kind, het kleinkind, het achterkleinkind enz. - de nazaat

Welke woord kies je uit?
de partner - opvolgen - de nazaat - het probleemgezin - roemrucht
Het kind, het kleinkind, het achterkleinkind enz. - de nakomeling
Iemands taak overnemen, nadat die ermee gestopt is.
De man of vrouw met wie je samenleeft of getrouwd bent.
Een gezin met veel problemen.
Beroemd en berucht tegelijk.

Welke woord kies je uit?
de stamvader - zorgzaam - de vete - senior - de telg
De oudste van twee personen uit een gezin met dezelfde roepnaam.
De man waar een familie van afstamt.
De nakomeling, de nazaat.
Een langduige vijandschap.
Met veel zorg en aandacht voor anderen.