Staal groep 7 thema 1 les 5

  
Staal groep 7

Welke woord kies je uit?
het assortiment - beseffen - complex - de aanleiding - combineren
De reden, de oorzaak. Datgene wat iets tot gevolg heeft.
Allerlei verschillende soorten artikelen die in een winkel te koop zijn.
Inzien. In de gaten hebben. Je er bewust van zijn.
Samenvoegen, koppelen. Met elkaar in verband brengen.
Ingewikkeld.

Welke woord kies je uit?
educatief - op de hak nemen - geestig - de herdruk - interpreteren
Leerzaam, bedoeld om van te leren.
Grappig.
Voor de gek houden. Een grapje uithalen waardoor je iemand over
iets laat nadenken.
Een nieuwe druk van een boek dat al eerder is uitgegeven.
Uitleg geven of verklaren hoe je iets opvat.

Welke woord kies je uit?
de reputatie - de editie - kwetsen - specifiek - signeren
De goede of slechte naam waaronder iets of iemand bekend is.
Je handtekening zetten.
De uitgave. De manier waarop het boek is uitgegeven.
In het bijzonder, speciaal.
Beledigen. Iemands gevoelens pijnlijk treffen.

Welke woord kies je uit?
in trek zijn - volwaardig - verbeelden - de spot drijven met - verantwoord
Iemand of iets belachelijk maken. Bespotten.
Populair zijn. Als veel mensen het willen hebben.
Veilig, zonder risico's.
Laten zien, uitbeelden. Voorstellen.
Zonder gebreken. Als het alle kwaliteiten bezit.