Staal groep 6 thema 2 les 1

  
Staal groep 6

Welke woord kies je uit?
de categorie - compleet - het detail - bestuderen - de collectie
Veel over iets leren.
Een groep dingen die bij elkaar horen.
De verzameling.
Volledig, er ontbreekt niets aan.
Een klein onderdeeltje.

Welke woord kies je uit?
de liefhebberij - de expositie - het object - omvangrijk - gewild
De tentoonstelling.
Geliefd, als je het graag wilt hebben.
Een hobby, iets wat je graag doet.
Het voorwerp.
Groot, als er veel van iets is.

Welke woord kies je uit?
modern - de passie - het pronkstuk - ordenen - de rage
Sorteren, in volgorde zetten. - op volgorde leggen.
Van deze tijd, nieuw.
De hartstocht, een hevige liefde voor iets.
Een mooi of bijzonder voorwerp.
Als iets korte tijd erg in de mode is. - de hype.

Welke woord kies je uit?
uitstallen - zeldzaam - de vondst - samenstellen - de verzamelaar
Vormen, een geheel maken uit verschillende delen.
Zo neerleggen dat iedereen het kan zien.
Iemand die iets verzamelt.
Iets wat je gevonden of bedacht hebt.
Iets is zeldzaam als het weinig voorkomt.