Staal spelling - groep 4 nummer 2 zingwoorden

  
..Staal spelling..
Vul in.
lang langhet langsthet
hij zingt hij de jongende
wij springenwij de kringde
hij springthij de gangende
ik vangik wij vingenwij
langs de uitgangde
strengde sprong de
ding dong de slinger de
wij hingenwij het dinghet
de slang de de toegangde