Staal groep 4 nummer 1 - het hakwoord

  
..Staal groep 4..Schrijf het hakwoord op. Je schrijft het zoals je het hoort.
het boshet het moshet
de stapde de trapde
de pompde de dampde
de plaatsde de flitsde
de struikde de straatde
het helpthet delft
het stroomthet straalt
het plensthet het kleinsthet