Take it easy 7 - unit 1 lesson 4

tante
Oostenrijk
Oostenrijks
hefst
België
Belgisch
broer
kinderen
Kerstmis
land
neef (kind van oom of tante)
nicht (kind van oom of tante)
Engeland
Engels
familieleden
familie
vader
moeder
voornaam
Frankrijk
Frans
Duitsland
Duits
oma
opa
Griekenland
Grieks
vakantie
echtgenoot
echtgenote
neef (zoon van broer of zus)
nicht (dochter van broer of zus)
Nederland
Nederlands
getallen
plaatje, schilderij
Polen
Pools
nationale feestdag
Koninginnedag
zus
zoon en dochter
lente
zomer
achternaam
het alfabet
de maanden van het jaar
doen alsof je een feest geeft
Turkije
Turks
oom
winter
aunt
Austria
Austrian
autumn
Belgium
Belgian
brother
children
Christmas
country
cousin
cousin
England
English
family members
family
father
mother
first name
France
French
Germany
German
grandmother
grandfather
Greece
Greek
holiday
husband
wife
nephew
niece
the Netherlands
Dutch
numbers
picture
Poland
Polish
Public Holiday
Queen's Day
sister
son and daughter
spring
summer
surname
the alphabet
the months of the year
to pretend to have a party
Turkey
Turkish
uncle
winter